Round Snowflake Obsidian Semi Precious Beads 16" Strand