Aquiline Chain--Swarovski mini instruction booklet